Gå en kurs i valpträning

Att skaffa en hund är både spännande och roligt men också en utmaning. För det är mycket man ska tänka på och göra för att hunden ska må bra och få den träning som krävs. Det är nämligen väldigt viktigt att inte underskatta värdet av att träna hunden. På många sätt är valpträning något som varje hundägare måste göra för att hunden ska lära sig olika saker som trots allt är viktiga. Man ska nämligen inte tro att hunden lär sig detta av sig själv. Därför är det viktigt att man väljer att göra saker och ting smidigare och enklare.

Det handlar på många sätt om att få den hjälpen du behöver för att lära dig att få din valp att lyda. Att ni tillsammans bygger en relation som trots allt är otroligt viktig för att det ska gå bra med din hund. Man ska aldrig missa att det är ett långsiktigt arbete som gör en väldigt stor skillnad för hur du och din hund trivs tillsammans. Därför är det också viktigt att tillsammans träna och lära er nya saker tillsammans.

Valpträningen ger dig verktygen du och din valp behöver

Att lära hunden saker som att sitta och att inte dra när ni är ute och går är viktiga kunskaper för hunden. Det gör också att ni tillsammans får en bättre relation. Dock är det inte alltid helt enkelt att veta hur man ska göra för att få den bästa möjliga relationen med hunden. Därför finns det valpträning som ger dig och din valp verktygen ni behöver för att lära er nya saker. Där du kan få hjälpen att hantera din hund och att lära den att lyda olika kommandon. Sådant som trots allt är otroligt viktigt.

Gå en ESA utbildning

Den 1 juli 2017 så kom det en ny elsäkerhetslag. Denna säger att alla personer med att ansvar för fastigheter måste inneha en kompentens av auktoriserad elinstallatör. Det innebär att om du jobbar som fastighetsskötare till exempel så behöver du gå en ESA utbildning. 

Även personer som jobbar inom andra yrken där man kommer i kontakt med elinstallationer bör gå någon form av ESA utbildning​. Det finns en grundläggande ESA utbildning du kan gå, som löper över en dag som kan ge dig rätt kompentens för att jobba med el.

ESA utbildningens kursinnehåll

ESA utbildningar har flera delmoment, som ska lära dig som deltagare allt du behöver veta om el. Det är allt från ellära till att få en förståelse för el på ett bra sätt. Du kommer att få lära dig vad el är för något samt vart ifrån den kommer. Andra delar av kursen ger dig lärdom över vad det finns för faror med el, vad det kan ske för olyckor och mycket mer.

ESA utbildning ger dig även kunskapen om vad du får göra eller inte göra när det kommer till elinstallationer. Din ESA utbildning löper över en dag och när du gått igenom alla moment får du ett slutprov. 

När du klarat av denna, så ska du veta hur man förebygger fel, på vilka sätt man kan åtgärda risker för olyckor och mycket mer. Efter avklarad ESA kurs och slutprov erhåller du sedan ett utbildningsbevis och har rätt att göra en hel del saker som har med el att göra.​

Gå en heta arbeten kurs

För dig som arbetar på tillfälliga arbetsplatser inom ett yrke med brandrisk, exempelvis lödning och svetsning, så är en heta arbeten kurs ett måste, både för att lättare få jobb men också även för din och andras säkerhet. Ifall du nu inte vet vad Heta Arbeten är så är det ett samlingsnamn för yrken och arbetsmoment där uppvärmning eller gnistbildning händer och som medför en brandrisk på en arbetsplats. Utan ett certifikat i heta arbeten så är det svårt för företag att få en försäkran då de flesta försäkringsföretag kräver att certifierade arbetare ska utföra dessa jobb.

Dock är det lätt att boka kurs på företaget Brandfast som jag varmt rekommenderar och generellt så räcker det med en heldag för att gå igenom kursen för att få ett certifikat. I kursen så går man bland annat igenom försäkringsvillkor, brandteori, förebyggande brandskydd och praktisk brandsläckning för att man ska bli bättre på att förstå dels hur man förbygger brand men även också vad man ska göra när brand väl uppstår.

Hindra förlusten av liv

Med en bättre förståelse om bränder och hur man ska både förebygga och släcka dem så kan man rädda många liv. Dessutom så minskar man chansen från att verktyg och arbetsplats kommer till skada. Certifikatet skall genomföras inom 30 dagar efter att man har gått igenom en heta arbeten kurs och när man väl fått certifikatet så är det giltigt i 5 år efter man har tagit det.

Dock är ju inte den viktigaste anledningen till att gå en sådan kurs för att man ska kunna få jobb utan det som faktiskt är av vikt är kunskapen som kan hindra från att fler liv går till spillo när olyckan slår till, samt minska risken för att en olycka sker överhuvudtaget.​​